Start  ›  Biblioteczka Oliwska  ›  Legendy i ciekawe historie  ›  Władysław Mamel  ›

Władysław Mamel był łącznikiem Eryki Bielang, urzędniczki zwerbowanej z Wehrkreiskommando do wywiadu II oddziału polskiego sztabu generalnego. Samą Erykę Bielang zwerbował mjr Henryk Żychoń, ówczesny as wywiadu polskiego.
Gdy okazało się że wyjazdy Eryki Bielang z Królewca do Sopotu są zbyt ryzykowne znaleziono jej kuriera, który bez przeszkód mógł podróżować pomiędzy Bydgoszczą (centralą regionalną polskiego wywiadu) a Królewcem (dowództwem Okręgu Lotniczego, gdzie pracowała Eryka Bielang).

Władysław Mamel Został nim Władysław Mamel. Polak z paszportem gdańskim pracujący jako fotograf w Komisariacie Polskim w Gdańsku. Jako powstaniec wielkopolski, posiadacz kilku odznaczeń, członek i działacz wielu organizacji polskich działających w Wolnym Miście Gdańsku min.: Związek Polaków, Związek Strzelecki, Związek Podoficerów Rezerwy, działacz w chórach: Lutnia i Moniuszko, prezes Sokoła w Nowym Porcie i oddziału Towarzystwa Byłych Powstańców i Wojaków w Oliwie założonego w 1930 roku stwarzał zaufanie.

Kiedy został zwerbowany do Abwehry ?

Był dość niebezpiecznym agentem ponieważ przekazywał niemieckiemu wywiadowi wiele odbitek dokumentów polskich. Zdekonspirował również Erykę Bielang, która została aresztowana przez Niemców.

Władysława Mamela zdekonspirowała pracownica polskiego wywiadu Paulina Tyszewska, kochanka szefa gdańskiej Abwehry Reinholda Kohtza. On to właśnie zwierzył jej się o wielkim sukcesie Abwehry - aresztowaniu Eryki Bielang.

W dniu 29 czerwca 1937 roku Mamel został oddelegowany przez Polski wywiad na Święto Morza do Gdyni, tam aresztowany, na mocy sądu polskiego osądzony i niebawem stracony.

Piotr Leżyński


Zarząd Związku Kół Śpiewaczych V Okręgu Pomorskiego.
Od lewej: bibliotekarz Jachemczak, wiceprezes Grimsman,
prezes Leszczyński Stanisław, muzyk Feliks, stoją u góry:
Tredkowski Maksym dygent, Komorski Jan zastępca drygęta,
Mamel Władysław
.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.

Początek strony.