Start  ›  Skorzystano  ›


Adressbuch der Gemeinde Oliva, Oliva 1916
Amtliches Fernsprechbuch den Landespost der Freien Stadt Danzig, Danzig 1925, 1937
Biuletyn Inormacyjny Poczty Polkiej (01.1988 - 04.1993)
Czasopismo "30 dni", 1998-2017
Czasopismo "Był sobie Gdańsk", 1997-1998
Czasopismo "Świat kolei", nr 10, Łódź 2003
Danziger Einwohnerbuch mit vororten und Zoppot, 1927, 1928, 1929, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936-1937, 1937-1938, 1939, 1940-1941, 1942
Danziger Hauskalender, 1986, 1989
Danziger Handels Adressbuch, Danzig 1922
Danziger Neueste Nachrichten 25.05.1939, 15.06.1939
Dziennik Bałtycki - roczniki: 1950-1970, 11.01.2004
Dzienniki Urzędowe - roczniki: 1946-1950
Fahndungsnachweis, Danzig 10.05.1941, 30.05.1941, 15.09.1941
Gazeta Gdańska - roczniki: 1909, 1914, 1915, 1917, 1919, 1922, 1923, 1925
Hansestadt Danzig, Oliva-Glettkau, Brösen-Heubude, Danzig 1941
Illustrierter Adressen Anzeiger, 1852
Jantarowe Szlaki, PTTK, Park im. A. Mickiewicza w Gdańsku-Oliwie, Gdańsk (2) 1993
Kurier Polski nr 61, Kraków 01.03.1892
Miesięcznik diecezjalny gdański, Gdańsk 1960
Olivaer Zeitung, Oliva 30.10.1918
Pismo Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej "Trinitas", nr 2, 3, 5, 6 2004, nr 12 2005
Rosenberg Paul, Waldkarte von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H., Danzig 1929, 1936
Rozkład jazdy pociągów podmiejskich ważny do 15.09.1927, Gdańsk 1927
Spotkania z zabytkami nr 4 1983, 10 1999
Tygodnik Ilustrowany: 18.01.1908, Bitwa pod Oliwą - 28.11.1925

Danzig Deutschland-Bildheft, Berlin-Tempelhof 1933
Danzing und Umgebung, Berlin 1940
Bądkowski Lech, Okruchy z oliwskiego scriptorium, Gdańsk 1981
Bodniak Stanisław, Orańska Józefa, Pertek Jerzy, Nieznany obraz bitwy morskiej pod Oliwą w r. 1627, Gdańsk 1954
Bogucka Maria, Życie codzienne w Gdańsku, Warszawa 1967
Brocki Zygmunt, Zatoka gdańska, Warszawa 1953
Cieśliński Roman, Wpływ antropopresji na charakter przemian wybranego cieku (Potoku Oliwskiego) aglomeracji gdanskiej, Wrocław 2005
Daniluk Jan, Powstanie i działalność niemieckiej placówki archiwalnej wojsk lądowych w Gdańsku-Oliwie (1939-1945), PAN Warszawa 2012
Daniluk Jan, SS w Gdańsku. Wybrane zagadnenia, Gdańsk 2013
Domansky, Walther, Hartwig, Richard, Wanderbuch der Danziger Neuesten Nachrichten, Danzig 1914
Drzewko Oliwne, Ulice naszej parafii, Oliwa 2007
Garbe Ludwig, Danziger Sagen, Danzig 1872
Gdańsk Wrzeszcz Oliwa, Skorowidz informacyjny władz, urzędów, szkół, związków, firm, ulic, itp., Gdynia 1946
Gdańska Macierz Szkolnea, Przewidnik po Gdańsku Gdańsk 1939
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Działacze polscy i przedstawiciele RP w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 1974
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Średniowieczny Dom Opacki w Oliwie, Gdańsk (2) 1994
Gliński Mirosław, Kukliński Jerzy, Kronika Gdańska, Tom I - 997-1945, Gdańsk 1998
Gliński Mirosław, Kukliński Jerzy, Kronika Gdańska, Tom II - 1945-2000, Gdańsk 2006
Granke Maksymilian, M. Kuźniak, Informator mista Gdańsk z planami poszczególnych dzielnic, Gdańsk 1946
Grass Günter, Blaszny bębenek (przełożył Sławomir Błaut), Gdańsk 1959
Grass Günter, Kot i mysz (przełożyli Irena i Egon Naganowscy), Gdańsk 1982
Grass Günter, Psie lata (przełożył Sławomir Błaut), Gdańsk 1990
Grass Günter, Wróżby kumaka (przełożył Sławomir Błaut), Gdańsk 1992
Gruihn's Erst, Chronologische Notizen aus der Baugeschichte des Klosters Oliva, Danzig 1879
Gruszczyński Wojciecj, Wolne Miasto Gdańsk, Gdańsk 2008
Gruszczyński Wojciecj, Wolne Miasto Gdańsk, Część II. Gdańsk 2009
Gruszczyński Wojciecj, Wolne Miasto Gdańsk, Gdańsk 2011
Herder Institut, Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego, VIA NOVA Wrocław 2010
Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu Gdańskim, pd redakcją Edmunda Cieślika, Gdańsk 1972
Informator Pracownika Łączności (1958-1979)
Iwicki Zygmunt, Konwent oliwski (1186-1831). Leksykon biograficzny i nie tylko..., Gdańsk-Pelplin 2010
Iwicki Zygmunt, Kronika oliwska od 1945 do 1979 roku, Gdańsk 2016
Iwicki Zygmunt, Kronika parafii (katedralnej) w Oliwie (1904-1945), Gdańsk 1999
Iwicki Zygmunt, Nekropolia oliwska,Gdańsk 2004
Iwicki Zygmunt, Oliwa wczoraj i dziś, Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru, Gdańsk 2001
Iwicki Zygmunt, Święta Oliwa z Anagni. Wprowadzenie jej kultu w Oliwie, Gdańsk 2013
Jednodniówka. Liceum im. Stefana Żerommsiego, Oliwa 1970
Kadereit Paul, Architekt B.D.A., Danzig (około) 1930
Kamiński Krzysztof, Trójmiejski Park Krajobrazowy. Cztery pory roku. Gdynia 2001
Kaufmann, Danzigs Deutschtum, Danzig 1932
Keyser Erich, Das Schloß Oliva, Danzig 1930
Kilarski Jan, Gdańsk, Poznań 1937
Kilarski Jan, Gdańsk Miasto Nasze, Kraków 1947
Kilarski Jan, Gdańsk, Poznań 1948
Kilarski Jan, Kolegiata w Środzie, Poznań 1936-1939
Kledzik Witold, Opactwo cystersów w Oliwie, Gdańsk 1975
Koczorowski Eugeniusz, Bitwa pod Oliwą, Gdynia 1968
Koperkiewicz Adam, Poblikacje, Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Solen, Gdańsk 1986
Kromer Adam, Gdańskie dzielnice. Oliwa, Gdańsk 2007
Krwawicz Marian, Walki w obronie polskiego wybrzeża w roku 1627 i bitwa pod Oliwą, Warszawa 1955
Krysiak Kazimierz, Wyniki badań nad materiałami zwierzęcymi z wykopalisk w Gdańsku, Wrocław 1956
Krzyżanowski Lech, Przewodnik Gdańsk-Sopot-Gdynia, Warszawa 1970, 1973, 1977
Labuda Gerard, Studia nad początkami państwa polskiego, Poznań 1946
Lakowitz Konrad, Der Schloßgarten in Oliva, Danzig, 1929
Lange Carl, 750 Jahre Oliva, Danzig 1928
Lange Carl, Ostdeutsche Monatshefte Oliva, Oliva 1924
Lorek Zenon, Park Oliwki (Historia i spacer po parku), PTTK Gdańsk 1997
Łączność, Przegląd Statystyczy (1969-1973)
Macierz Szkolna w Gdańsku, W XV-lecie Macierzy Szkolnej w Gdańsku 1921-1936, Gdańsk 1936
Magistrat der Stadt Danzig, Führer durch Danzig, Danzig 1914
Małkowski Kazimerz, Podgórczyk Stanisław, Przewodnik po trójmieście, Gdańsk 1974
Mamuszka Franciszek, Kaszubi oliwscy, Gdańsk 1980
Mamuszka Franciszek, Mroczkiewicz Leon, Oliwa, Warszawa 1953
Mamuszka Franciszek, Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki, Gdańsk 1985
Mamuszka Franciszek, Stankiewicz Jerzy, Kilarski Maciej, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z 12.1956 r.), Gdańsk 1957
Mamuszka Franciszek, Stankiewicz Jerzy, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959
Mamuszka Franciszek, Wybrzeże Gdańskie, kąpieliska i miasta przymorza gdańskiego, Warszawa 1948
Mankowski H., Oliva, Oliva 1923
Mirynowski Kazimierz, Katedra w Oliwie, Gdańsk 1947
Muzeum Diecezjalne w Oliwie, Oliwa Bazylika Katedralna (Informator), po 1975
Muzeum Pomorskie w Gdańsku, Malarstwo gdańskie XVI i XVII wieku, Gdańsk 1957
Muzeum Pomorskie w Gdańsku, Zeszyt Muzeum Pomorskiego, Gdańsk 1969
Muzeum Zamkowe w Malborku, Kronika Oliwska. Źródło z dziejów pomorza wschodniego z połowy XIV wieku, Malbork 2008
Narodowy Bank Polski, Informator o obiektach wczasowych, Warszawa 1968
Nocny Waldemar, Jelitkowo, Gdańsk 2009
Nocny Waldemar, Jelitkowo na dawnej pocztówce, Gdańsk 2014
Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945, Informator encyklopedyczny, Warszawa 1979
Odbudowa Poczty i Telekomunikacji w Polsce Ludowej, Warszawa 1984
Odyniec Maria, Wyrobek Roman, Organy Oliwskie, Gdańsk 1958, 1959, 1967, 1969
Odyniec Maria, Organy w Oliwie, Mówią Wieki - Magazyn historyczny, Nr 8/9(56/57), Sierpień-Wrzesień, Warszawa 1968
Oetker, Książki kucharskie, Oliwa 1922-1939
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Gdańsku, PTK Warszawa 1928
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., Warszawa 1965
Petek Jerzy, Zwycięstwo Pod Oliwą, Warszawa 1963
Plan der Stadt Danzig. Angefertigt im Jahre 1921. Städtisches Vermessungsamt Block Direktor. Danzig 1921
Poznaj Gdańsk, Przewodnik-Informator, Gdańsk 1949
Pracownicy poczty i telekomunikacji w latach wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1979
PTTK Odział Trójmiasto, Plany Trójmiasta, Gdańsk 1957
Püttner E., Luftkurort Oliva, Danzig 1904
Raina Peter, Karol Maia Splett. Biskup Gdański na ławie oskarżonych, Warszwa 1994
Rola i funkcje poczty i telekomunikacji ziem odzyskanych z macierzą, Warszawa 1988
Rychliński J. B., Był bój pod Oliwą, Warszawa 1935
Samp Jerzy, Gdańsk znany i nieznany, Gdańsk 2013
Samp Jerzy, Gdańskie dwory i pałace, Gdańsk 1998
Samp Jerzy, Gdańskie Dzielnice, Orunia Stare Szkoty i Lipce, Gdańsk 2005
Sawicki Jerzy, 1945 rok, ostarnie dni marca (rękopis), Gdańsk 1998
Sawicki Jerzy, Analityczny opis wczesnych powojennych fot. gdańskich tram. (rękopis), Gdańsk 1997
Sawicki Jerzy, Elektrownia przy Targu Rakowym (rękopis), Gdańsk 1999
Sawicki Jerzy, Gdańsk, moje urzeczenie (rękopis), Gdańsk 1998
Sawicki Jerzy, Kurowski, Breitgasse 108 (rękopis), Gdańsk 1988
Sawicki Jerzy, Oliwa, lata czterdziste (rękopis), Gdańsk 2009
Sawicki Jerzy, Pierwszy spacer po Gdańsku (rękopis), Gdańsk 1995
Sawicki Jerzy, Przyczynki do historii gdańskich tramwajów (rękopis), Gdańsk 1995
Sawicki Jerzy, Rok pierwszy (rękopis), Gdańsk 2000
Sawicki Jerzy, Sawiccy, Grottgera 43 (rękopis), Gdańsk 1999
Sawicki Jerzy, Z przeszłości gmachu głównego PG (rękopis), Gdańsk 1998
Sleumer Hermann Josef, Die ursprüngliche Gestalt der Zisterzienser-Abtei-Kirche Oliva, Heidelberg 1909
SFOS, Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy 1945-1965, Warszawa 1965
Siemieński Lucjan Hipolit, Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie, Poznań 1845
Sikora Alfons, Osobliwości i zabytki przyrody województwa gdańskiego, Gdańsk 1966
Skonka Czesław, Jan III Sobieski na Pomorzu Gdańskim, Warszwa 1985
Skonka Czesław, Śladami Stefana Żeromskiego w Gdańsku, Gdańsk 1992
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1886
Spis abonentów sieci teletechnicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telefonów w Gdańsku na 1946 r., Gdańsk maj 1946
Stutthof hitrelowski obóz koncentracyjny, Warszawa 1988
Szypowscy Maria i Andrzej, Oliwa. Muzyka Wieków, Album, Warszawa 1987
Szukalski Jerzy, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Gdańsk 1987
Śliwiński Błażej, Rzeź i zniszczenie Gdańska przez Krzyżaków w 1308 roku, Gdańsk 2006
Święcki Tomasz, Historyczna wiadomość o ziemi pomorskiej, mieście Gdańsku, oraz żegludze i panowaniu Polaków na Morzu Bałtyckim, Wa 1811
Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, Pomorscy patroni ulic Trójmaiasta, pod redakcją Stanisława Gierszewskiego, Gdańsk 1977
Towarzystwo Rozwoju ziem Zachodnich, Zarząd Wojewódzki w Gdańsku, Pomorze Gdańskie, Gdańsk 1960
Tygodnik "Przemysł i Handel", Port gdański, Warszawa 1929
Urban Jacek, Opactwo cystersów w Oliwie, Mówią Wieki - Magazyn historyczny, Nr 12, Warszawa 1988
Voellner Heinz, Oliva, Danzig 1938
Wilga Marcin Stanisław, Szlak Królewski w Lasach Oliwskich, Gdańsk 2005
Wilga Marcin Stanisław, Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, Cęść I, Gdańsk 1999, Gdańsk 1998
Wilga Marcin Stanisław, Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, Cęść II, Gdańsk 1999, Gdańsk 1999
Wilga Marcin Stanisław, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Gdańsk 1999
Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Gdański informator turystyczny, Gdańsk 1970
Wydawnictwo Archidjecezji Gdańskiej "Stella Maris", Czwry pory roku dawnego klasztoru w Oliwie, Gdańsk 2009
Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Bedeker Gdański, Gdańsk 1962
Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, Gdańsk 2004


Fotograficy:
Anna i Krzysztof Jakubowscy,   Krzysztof Kamiński,   Ryszard Petrajtis.


Zbiory, albumy rodzinne:
Jerzy Abramowicz,   Leszek Krzynówek,   Zdzisław Duraj,   Bogdan Gołuński,   Wojtciech Gruszczynski,   Krzysztof Grynder,   Piotr Leżyński,   Tomasz Leżyński,   Piotr Mazurek,   Mirosław Piskorski,   Piotr Sałek,   Mariusz Szczechowicz,   Danuta Sandomirska,   Strefa Historyczna Wolne Miasto Gdańsk,   Towarzystwo Przyjaciół Gdańska.

www:
Anna Jakubowska (http://www.annajakubowska.com)
Akademia Rzygaczy (http://www.rzygacz.webd.pl)
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra)
Danzig On-Line (http://www.danzig-online.pl)
Forum Dawny Gdańsk (http://www.forum.dawnygdansk.pl)
Foto Polska (http://www.fotopolska.eu)
Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (http://www.ibwpan.gda.pl)
Kromer Adam, Oliwa (http://historia-oliwy.trojmiasto.pl)
Kronika Szkoły Podstawowej Nr 23 (http://www.szp23.friko.pl)
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Współczesnej (http://www.muzeum.narodowe.gda.pl)
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Etnograficzne (http://www.muzeum.narodowe.gda.pl)
Oliwa Ze Smakiem (http://www.oliwazesmakiem.pl)
Petrajtis Ryszard (http://www.ryszardpetrajtis.pl)
Politechnika Gdańska (http://www.pg.gda.pl)
Pomorska Bibloteka Cyfrowa (http://pbc.gda.pl/dlibra)
Pomorski Szlak Cysterski (http://psc.pomorskie.eu)
Zdzisław Skargo, Archikatedra Oliwska (http://www.zdsk.republika.pl)
Stara Oliva (http://www.staraoliwa.pl)
Strefa Historyczna Wolne Forum Gdańsk (http://www.wolneforumgdansk.pl)
Towarzystwo Przyjaciół Gdańska (http://www.tpg.info.pl)
Wolne Forum Gdańsk (http://www.wolneforumgdansk.pl)
Znakowane Szlaki Turystyczne Województwa Pomorskiego (http://www.pomorskieszlakipttk.pl)

Początek strony.