Start  ›  Młyny  ›  Młyn IX  ›

Młyn "dziewiąty" stoi przy ul. Spacerowej nr 18. Najstarsza wzmianka o młynie pochodzi z 1594 roku gdy pracował jako folusz. Zakład należał wówczas do wójtów oliwskich.
Od 1613 roku przeszedł na własność opactwa i pracował jako młyn zbożowy.

W latach 80-tych został całkowicie odremontowany. Obecnie pracuje jako młyn zbożowy i znajduje się w rękach prywatnych. Aktualnie poruszany jest elektrycznością.

Piotr Leżyński


Opis stanu z 1956 roku, F. Mamuszka, J. Stankiewicz: poruszany był wodą lub elektrycznością, był w zarządzie Bydgoskich Zakładów Młynarskich.


Fotografia wykonana w kwietniu 2008 roku.
©  Fot. Ryszard Petrajtis.Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.


 Fragment planu z około 1950 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.

Staw młyński młyna IX "Oliwskiego" przy ul. Spacerowej. Z prawej strony widoczny jest wpływający Potok Oliwski. Na pierwszym planie wieża widokowa na szczycie Wzgórza Pachołek. Zdjęcie wykonane z samolotu w 1994 roku.

Krzysztof Kamiński


©  Fot. Krzysztof Kamiński.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.