Start  ›  Młyny  ›  Młyn XII  ›

Młyn "dwunasty" znajdował się kilkaset metrów powyżej młyna XI w okolicy Kuźni Wodnej. Od XVI wieku do 1646 roku funkcjonował jako "Mały Młyn Prochowy". Później przerobiony został na papiernię. Następnie od pierwszej połowy XIX pracował jako młyn zbożowy rozebrany około 1840 roku.

W 1956 roku F. Mamuszka i J. Stankiewicz pisali: zaznacza się w terenie zarys stawu w odległości kilkudziesięciu metrów od drogi biegnącej koło kuźnicy - młyna XIII.

Aktualnie (2005) wyraźnych śladów stawu brak.

Piotr Leżyński


Potok Oliwski w okolicy młyna. Fot. z 30.04.2005 roku.
© Piotr Leżyński.


Plan młynów według Franciszka Mamuszki. 1985 rok.


Początek strony.