Start  ›  Obiekty użyteczności publicznej  ›  Straż Pożarna  ›

W dniu 2 maja 1945 roku rozpoczyna swoją działalność V oddział Straży Pożarnej w Gdańsku Oliwie przy ulicy Grunwaldzkiej 516 (516a). Niestety w 1950 roku oddział został zlikwidowany.

Dopiero w dniu 1 czerwca 1996 roku Straż Pożarna powraca do Oliwy do nowo wybudowanego budynku przy ul. Beniowskiego 7.

Piotr Leżyński


 Ćwiczenia oliwskiej straży pożarnej w dniu 08.09.1949 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


Początek strony.