Start  ›  Pomniki przyrody  ›  Buki  ›

Pomnik pryrody nr 599

Buk pospolity odmiana czerwonolistna (Fagus sylvatica Purpurea) znajdujący się na posesji nr 10 przy ul. Orkana wpisany został do rejestru pomników przyrody około 1987 roku. Jest to drzewo o szerokiej, gęstej i kopulastej koronie. Ma ciemnopurpurowe liście. Odmiana bardzo cenna ze względu na powolny wzrost.


Buk na posesji nr 10 przy ul. Orkana. Fot. z 2003-2005 roku.
Fot. Leszek Krzynówek.


Buk na posesji nr 10 przy ul. Orkana. Fot. z 2003-2005 roku.
Fot. Leszek Krzynówek.


Buk na posesji nr 10 przy ul. Orkana. Fot. z 2003-2005 roku.
Fot. Leszek Krzynówek.


Początek strony.