Start  ›  Ulice  ›  S³upska  ›Greifswalder Straße -› S³upska.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Bremer Straße - Lêborska -›  (numery nieparzyste)
1 - 17
‹- Lübecker Straße - Ko³obrzeska -›
19 - 69
‹- Hamburger Straße - Solikowskiego -›

‹- Bremer Straße - Lêborska -›  (numery parzyste)
2 - 72
‹- Hamburger Straße - Solikowskiego -›


 Niezabudowane   (nr 1-7)
 Spis adresowy   (nr 8)
 Spis adresowy   (nr 9)
 Spis adresowy   (nr 10)
 Spis adresowy   (nr 11)
 Niezabudowane   (nr 12)
 Spis adresowy   (nr 13)
 Spis adresowy   (nr 14)
 Spis adresowy   (nr 15)
 Spis adresowy   (nr 16)
 Spis adresowy   (nr 17)
 Poczta. Niezabudowane   (nr 18, 20-27, 29)
 Spis adresowy   (nr 19)
 Spis adresowy   (nr 28)
 Niezabudowane   (nr 30)
 Spis adresowy   (nr 31)
 Inf. Spis adresowy   (nr 32)
 Spis adresowy   (nr 33)
 Spis adresowy   (nr 34)
 Spis adresowy   (nr 35)
 Spis adresowy   (nr 36)
 Spis adresowy   (nr 37)
 Spis adresowy   (nr 38)
 Spis adresowy   (nr 39)
 Spis adresowy   (nr 40)
 Spis adresowy   (nr 41)
 Niezabudowane   (nr 42)
 Spis adresowy   (nr 43)
 Spis adresowy   (nr 44)
 Spis adresowy   (nr 45)
 Niezabudowane   (nr 46)
 Spis adresowy   (nr 47)
 Spis adresowy   (nr 48)
 Spis adresowy   (nr 49)
 Niezabudowane   (nr 50-51)
 Spis adresowy   (nr 52)
 Spis adresowy   (nr 53)
 Niezabudowane   (nr 54)
 Spis adresowy   (nr 55)
 Spis adresowy   (nr 56)
 Spis adresowy   (nr 57)
 Inf. Tel. Spis adresowy   (nr 58)
 Niezabudowane   (nr 59)
 Spis adresowy   (nr 60)
 Spis adresowy   (nr 61)
 Spis adresowy   (nr 62)
 Spis adresowy   (nr 63)
 Niezabudowane   (nr 64)
 Spis adresowy   (nr 65)
 Spis adresowy   (nr 66)
 Niezabudowane   (nr 67-68)
 Spis adresowy   (nr 69)
 Spis adresowy   (nr 70)
 Spis adresowy   (nr 72)


 Fragment mapy wydanej w 1940 roku.
Archiwum www.DawnaOliwa.pl.

Pocz¹tek strony.