Start  ›  Ulice  ›  Kazimierza Tetmajera  ›Goethestraße -› Kazimierza Tetmajera.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Pelonker Straße - Polanki -›
2, 3, 5
‹- Kronprinzenallee - Wita Stwosza -›
7
‹- Lessingstraße - Grottgera -›
8
‹- Pelonker Straße - Polanki -›


 Fragment mapy kartograficznego z 1921 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.
 Spis adresowy   (nr 2)
 Tel. Spis adresowy   (nr 3)
 Tel. Spis adresowy   (nr 5)
 Tel. Spis adresowy   (nr 7)
 Spis adresowy   (nr 8)


 Fragment mapy wydanej w 1936 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte
von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory Piotra Le¿yñskiego. Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorskiego.

Pocz¹tek strony.