Start  ›  Ulice  ›  Stanis³awa W¹sowicza  ›Steinstraße -› Stanis³awa W¹sowicza.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Gneisenaustraße - Kaprów -› (numery nieparzyste)
1, 3
‹- Bülowstraße - Drzyma³y -›
5, 7, 9
‹- Jagowstraße - Derdowskiego -›
11, 13, 15
‹- Gneisenaustraße - Kaprów -› (numery parzyste)
2, 4
‹- Bülowstraße - Drzyma³y -›
6, 8, 10
‹- Jagowstraße - Derdowskiego -›
 Tel. Spis adresowy   (nr 1)
 Spis adresowy   (nr 2 /10/)
 Dane. Spis adresowy   (nr 3 /2/)
 Spis adresowy   (nr 4 /9/)
 Spis adresowy   (nr 5 /3/)
 Niezabudowane   (nr 6)
 Spis adresowy   (nr 7 /4/)
 Niezabudowane   (nr 8)
 Spis adresowy   (nr 9 /5/)
 Niezabudowane   (nr 10)
 Niezabudowane   (nr 11)
 Niezabudowane   (nr 13)
 Spis adresowy   (nr 15)


 Fragment mapy wydanej w 1936 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte
von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.

Zbiory Piotra Le¿yñskiego.

Pocz¹tek strony.