Start  ›  Ulice  ›  Stanis³awa Witkiewicza  ›

Paulastraße -› Stanis³awa Witkiewicza.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Pelonker Straße - Polanki -›
1a, 3 - 7
‹- Lessingstraße - Grottgera -›
8
‹- Pelonker Straße - Polanki -›
 Spis adresowy   (nr 1)
 Spis adresowy   (nr 3)
 Inf. Spis adresowy   (nr 4)
 Spis adresowy   (nr 5)
 Spis adresowy   (nr 6)
 Tel. Spis adresowy   (nr 7)
 Spis adresowy   (nr 8)


 Fragment mapy z 1936 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.


Pocz¹tek strony.