Start  ›  Ulice  ›  Wypoczynkowa  ›Wochenendkolonie -› Wypoczynkowa.

Książka telefoniczna z 1937 roku.
Zbiory TPG Strefa Historyczna WMG.Ul. Wypoczynkowa. W głębi kościółek św. Piotra rozebrany w 1979 roku. Fotografia z 1976 roku.
Internet: www.forum.dawnygdansk.pl.

 Fragment planu wydanego w 1940 roku.
Archiwum www.DawnaOliwa.pl.


 Część ulicy Wypoczynkowej i ówczesny Dom Wypoczynkowy Izb Rzemieślniczych. Fragment fot. z 1965 roku.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Fragment fotografii lotniczej z lat 20/30 XX wieku.
Zbiory Krzysztofa Gryndera.


Fragment mapy wydanej w 1929 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte
von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.
Zbiory Piotra Leżyńskiego.


 Książka adresowa z 1941 roku.
Zbiory Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.


Radiostacja Jelitkowo. "How to see Danzig", 1928 rok.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.

Stacja Radiowa Gdańsk-Jelitkowo oddana została do eksploatacji w dniu 17.02.1926 roku przy ul. Wypoczynkowej (Wochenendkolonie). Miała za zadanie przyspieszyć ruch telegraficzny i wzmocnić konkurencyjność Gdańska.

Była to stacja nadawcza z około 25-35 metrowymi antenami ramowymi umożliwiającymi zestawianie bezpośrednich połączeń radiowych i radiotelegraficznych na falach średnich z ważniejszymi krajami w Europie. W 1928 roku stacja nadawała do Wielkiej Brytanii, Danii, Litwy, Łotwy i Finlandii.

Nadajnik składał się z:
a) pośredni elektronowy nadajnik radiowy do telegrafii bezprze-wodowej. Moc anteny 4,5 kW w zakresie długości fali 1000-5000 metrów (300-1500 kHz) i zasięgu 2.500 km w ciągu dnia (zależny m.in. od pory dnia i warunków atmosferycznych),
b) 1 kW-atowy lampowy nadajnik. Antena o wydajności 0,8 kW, długość fali 600-2.000 m (180-600 kHz) i zasięgu 1.000 km w dzień,
c) stacja służąca do kontroli ruchu lotniczego, obsługująca usługi transportu lotniczego dla połączeń lądowych, startów i przekazywania prognozy pogody. Antena o mocy 500 W, długości fali 800-2.000 m (240-600 kHz) i zasięgu 50 km w dzień.

Piotr Leżyński


Rozkazem z dnia 9 lutego 1961 roku powołano 6. Ośrodek Przeciwdziałania Radioelektronicznego w Gdańsku. Jednostka miała być sformowana do 31 maja 1961 roku. Ze względów kadrowych sformatowano ją dopiero w dniu 30 października 1961 roku. Początkowo jednostkę ulokowano w obiekcie po przedwojennej stacji radiowo-nadawczej w Jelitkowie. Do głównych zadań ośrodka należało: rozpoznanie sił potencjalnych przeciwników poprzez prowadzenie nasłuchów i zagłuszanie radiowe.

Piotr Leżyński
Zobacz:

6.Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny im. adm. Arendta Dickmana
6 Ośrodek Radioelektroniczny (wikipedia)


Opis techniczny radiostacji. "How to see Danzig", 1928 rok.
Zbiory Mirosława Piskorskiego.Medal okolicznościowy wydany w 2011 roku.
Internet: www.Allegro.pl.

Początek strony.