Start  ›  Widoki z Oliwy  ›  Dolina Radości - Freundental - Restauracja  ›


 Zbiory: Witold Ciechanowicz, Danziger Hauskalender 1995, Krzysztof Grynder, Piotr Leżyński, Mirosław Piskorski
 Internet: www.allegro.pl, www.gdansk.lasy.gov.pl, www.historia-oliwy.trojmiasto.pl, www.staraoliwa.pl
 Fotografie: Piotr Leżtński

Od około 1899 roku na pocztówkach reklamuje swój "dom gościnny" mieszczący się wówczas w "domu młynarza" Otto Baumann, który w 1905 roku wybudował stojący do dziś budynek przy ulicy Bytowskiej 5. Stary "dom młynarza" rozbiera około 1908 roku. Otto Baumann powoduje również że już przed 1912 rokiem do tej odległej posiadłości podłączono telefon o numerze 76. Przed 1916 rokiem podnajemcą gospody zostaje Perlewitz, a już przed 1923 rokiem nowym podnajemcą Freudental jest Paul Gehrke. Następnie od 1926 roku posiadłością zarządza Otto Kamin (tel. 181, następnie 45-181) i prowadzi ją do końca II wojny światowej. Od 1928 roku zaczyna budować w okolicy klatki i zagrody dla dzikich zwierząt reklamowane, jako "Wildpark" czy "Wildgarten". Po 1940 roku "leśny dziki park" Kamina powoli zaczyna zamierać. Jednak w latach 1928-1939 był tak popularny, że zapisał się w pamięci wielu gdańszczan. Opiekę nad małym oliwskim ZOO pełniło wówczas założone "Towarzystwo Dzikich Ogrodów", które opłacało strażników i karmiło zwierzęta (Das Tiergehege in Freudental. Aus „Unser Danzig”, Nr.12 vom Dezember 1954).
Po wojnie budynek należał do "Nadleśnictwa Oliwa" zlikwidowanego w 1977 roku. Obecnie to budynek mieszkalny.


Początek strony.