Start  ›  Widoki z Oliwy  ›  Widoki z Pachołka  ›


 Zbiory: Dawna Oliwa, Piotr Leżyński, Mirosław Piskorski, Muzeum Narodowe w Warszawie
 Internet: www.allegro.pl, www.bildindex.de
 Fotografie: Anna i Krzysztof Jakubowscy, Ryszard Petrajtis

Wzniesienie znajduje się na obrzeżach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy zbiegu ulic Opackiej i Spacerowej w Oliwie. Zostało nadane cystersom oliwskim w 1188 (dokument fundacyjny) a odebrane 1772 (I rozbiór Polski) roku. Na jego kulminacje prowadzą dwa główne szlaki: jeden dość stromy od ul. Spacerowej i drugi łagodniejszy od ul. Tatrzańskiej.
W czasach przedhistorycznych miało się tu znajdować miejsce kultu pogańskich Pomorzan. W 1873 roku odkryto w sąsiedztwie góry groby i przedmioty wykonane przez Prasłowian w epoce żelaza.
Nazwę wzgórza obecnie trudno jest dowodnie wyjaśnić. Istnieją, co najmniej dwie hipotezy. Jedna mówi o klasztornym pachołku, który z stąd doglądał otoczenie. Inna zaczerpnięta od ludzi morza nawiązuje od słupka (pachołka), do którego cumowano szkuty.


Początek strony.