Start  ›  Widoki z Oliwy  ›  Wieża widokowa na Pachołku  ›
 Zbiory: Zdzisław Duraj, Piotr Leżyński
 Internet: www.allegro.pl
 Fotografie: Anna Jakubowska, Krzysztof Kamiński, Ryszard Petrajtis

Murowaną wieżę widokową wybudowano w 1882 roku. Za wstęp na nią w 1894 roku pobierano 10 fenigów. W dniu 22 marca 1945 roku niemieccy saperzy wysadzili wieżę w obawie przed wykorzystaniem jej do obserwacji pola walk przez wojska radzieckie.
Dopiero w 1975 roku na miejscu dawnej murowanej postawiono żeliwną 15 metrową wieżę widokową z platformą o wymiarach 8,4 x 8,4 metra. Na górę doprowadzono drogę pokrytą kostką betonową. Od strony ul. Spacerowej wybudowano schody prowadzące na szczyt. W 1985 roku o tych pracach napisał Franciszek Mamuszka: "Trudno jednak pogodzić się z efektem przeprowadzonych prac. Miast odtworzenia i umocnienia dróżek piaskiem i drobnym żwirkiem wymurowano podwójny ciąg dróg betonowych, z których jedna jest niemal samochodową trasą. Niefortunne dokonania traktowane są przez zwolenników ochrony środowiska jako pogwałcenie naturalnego krajobrazu geograficzno-przyrodniczego. Szczęśliwym natomiast osiągnięciem było wybudowanie na szczycie przez gdański MOSTOSTAL 15-metrowej wieży [...]".
Na początku 2006 roku zamknięto ją dla zwiedzających. W tym samym roku opracowano projekt remontu żeliwno drewnianej konstrukcji, którego realizację rozpoczęto we wrześniu a zakończono w listopadzie 2007 roku. W lipcu 2008 roku przycięto konary drzew rosnących na wzgórzu w okolicy wieży.


Początek strony.