Start  ›  Ulice  ›  W³adys³awa Orkana  ›Winterbergstraße -› W³adys³awa Orkana.

NUMERACJA (1939-1945):

‹- Pelonker Straße - Polanki -›
1
‹- Lessingstraße - Grottgera -›
3 - 4
‹- Heimstätte - Zacisze -›
7, 9-12
‹- Pelonker Straße - Polanki -›


 Fragment mapy kartograficznej z 1921 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorsiego.


Ksi¹¿ka adresowa gminy Oliwa z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorsiego.
Ksi¹¿ka telefoniczna z 1916 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorsiego. Fragment planu z 1935 roku.
Zbiory Miros³awa Piskorsiego.
 Tel. Spis adresowy   (nr 1)
 Tel. Spis adresowy   (nr 3)
 Spis adresowy   (nr 4)
 Graf. Tel. Spis adresowy   (nr 7)
 Inf. Spis adresowy   (nr 9)
 Napis. Tel. Spis adresowy   (nr 10)
 Tel. Spis adresowy   (nr 11)
 Inf. Tel. Spis adresowy   (nr 12)


 Fragment mapy wyd. w 1936 roku: Paul Rosenberg, Waldkarte von Oliva u. Zoppot, Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.
Zbiory Piotra Le¿yñskiego.

Pocz¹tek strony.