Start  ›  Widoki z Oliwy  ›  Kościół przy ul. Leśniej  › Zbiory: Krzysztof Grynder, Piotr Leżyński, Mirosław Piskorski
 Internet: www.allegro.p, www.bildindex.de, www.oliwa.cystersi.pl, www.staraoliwa.pl
 Fotografie: A. Ładno, Ryszard Petrajtis (Ul. Leśna, Widoki z wieży kościoła przy ul. Leśnej)
 Zobacz również: Historia kościoła i domu zakonnego OO. Cystersów,  Cystersi w Oliwie po 1945 r.

Budowę kościoła przy ul. Leśnej (wówczas Waldstraße 5/6) rozpoczęto 5 kwietnia 1913 roku. Architektem był profesor Karl Weber z Politechniki Gdańskiej. Kościół zaprojektowano w stylu neogotyckim. W dniu 31 października 1920 roku został poświęcony i nazwany kościołem Pojednania (Versöhnungkirche). Organy wykonane przez firmę Wittek z Elbląga wstawiono w 1926 roku. Proboszczem parafii ewangelickiej byli: Karl Emil Albert Otto (1920-1933) i Johann Vorwerek (1934-1945).
Po II wojnie światowej w dniach 10-12 kwietnia 1945, z inicjatywy opata szczyrzyckiego o. Benedykta Birosa, przybyli do Oliwy pierwsi cystersi: oo. Eugeniusz Kosma i Gerard Matuła. W dniu 2 lipca 1945 roku Ordynariusz Diecezji Gdańskiej, ks. Bp Maria Splett przekazał kościół cystersom. Już na początku maja 1945 roku nazwany został kościołem pod wezwaniem "Matki Bożej Królowej Korony Polskiej". Poświęcenia dokonał kanclerz ks. Aleksander Lubomirski. Od 1988 roku to kościół parafialny Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. W dniu 21 sierpnia 1988 roku w dzień św. Bernarda odbyła się uroczysta inauguracja działalności nowoutworzonej parafii.


Początek strony.