Start  ›  Widoki z Oliwy  ›  Park Oliwski - Brama zachodnia, spichlerz, skansen  › Zbiory, albumy: Danziger Hauskalender (1989, 1995), Krzysztof Grynder, Andrzej Januszajtis, Landmann, Piotr Leżyński,                                     Mirosław Piskorski
 Internet: www.allegro.pl, www.bildindex.de, www.forum.dawnygdansk.pl, www.ebay.de, www.fotopolska.eu,
                www.wiatraki.org.pl
 Fotografie: Krzysztof Kamiński, Krzysztof Jakubowski, Ryszard Petrajtis, Longin Prymaka, Janusz Uklejewski
 Publikacje: Otto Lienau, "Die Bootsfunde von Danzig - Ohra aus der Wikingerzeit", Danzig 1934
 Zobacz również: Skansen w Parku OliwskimSpichlerz opacki

M. Kilarski, F. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.):

     PARK POOPACKI (obecnie im. Adama Mickiewicza). Część południowo-zachodnia urządzona w poł. XVIII w. staraniem opata Rybińskiego, rokokowa. Część północno-wschodnia z końca XVIII w. urządzona została w stylu angielskim. Poza licznymi okazami nieraz bardzo starych, rzadkich drzew i krzewów zachowany został tutaj dawny układ założenia ogrodowego, troskliwie pielęgnowane trawniki, kwietniki, strzyżone aleje, 4 stawy, wodospad, półkoliste groty szeptów, a w części północnej 2 zadrzewione, sztuczne pagórki. Palmiarnia i cieplarnia, jakkolwiek później przebudowane, w zasadzie pochodzą jeszcze z XVIII w. Część zachodnia palmiarni dobudowana w 1954 r. W sąsiedztwie palmiarni - ogród skal­ny założony w okresie międzywojennym. W ostatnich latach założono na wschód od palmiarni duży ogród botaniczny.


Początek strony.