Start  ›  Zestawienia  ›  Franciszek Mamuszka  ›

Opracowania:

Wybrzeże Gdańskie, kąpieliska i miasta przymorza gdańskiego (fragment), Warszawa 1948
Pobrzeże Gdańskie, wyd. I, Warszawa 1951
Pobrzeże Gdańskie (fragment), wyd. II, Warszawa 1953
Malbork i okolice, wyd. I, Warszawa 1954
Malbork i okolice, wyd. II, Warszawa 1954
Frombork - Gród Kopernika, Warszawa 1954
Malbork i zamek malborski, Gdynia 1957
Województwo gdańskie, wyd. I, Warszawa 1959
Gniew i okolice, Warszawa 1962
Królewska Droga w Gdańsku, Warszawa 1963
Województwo gdańskie, wyd. II, Warszawa 1963
Malbork i powiat malborski, Warszawa 1964
Budowle obronne ziemi gdańskiej, Gdańsk 1966
Zabytkowe budowle drewniane w województwie gdańskim, Gdańsk 1966
Gdańsk i ziemia gdańska (fragment), Warszawa 1966
Wejherowo i ziemia wejherowska, Gdańsk 1969
Droga Królewska w Gdańsku, Kraków 1972
Sopot szkic z dziejów, Gdańsk 1975
Elbląg i okolice, Gdańsk 1978
Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej w latach od około 1850 do 1945, Gdańsk 1980
Gdańsk i okolice (fragment), Warszawa 1980
Bedeker Sopocki, Gdańsk 1981
Malbork i okolice, Bydgoszcz 1981
Sopot. Rys dziejów, Sopot 1983
Pomorze Gdańskie, Warszawa 1983
Trójmiasto. Gdańsk-Sopot-Gdynia, Gdańsk 1984
Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki, Gdańsk 1985
Sztum i ziemia sztumska, Gdańsk 1985
Port gdański, Warszawa 1988
Westerplatte, Warszawa 1988
Ziemia pucka, Warszawa 1989
Sopot i okolice, Warszawa 1989
Gdańsk i okolice, Warszawa 1990
Malbork i okolice, Warszawa 1990
Kronika życia polskiego w Sopocie na przestrzeni wieków, Gdańsk 1990

Wsółautor:

A. Bukowski, Stanisław Szymamński, Pojezierze Kaszubskie, Warszawa 1952
M. Pelczar, S. Szymborski, Elbląg i okolice, Warszawa 1952
Leon Mroczkiewicz, Oliwa, wyd. II, Warszawa 1953
PTTK Trójmiasto, Informator turystyczny woj. gdanskiego, Gdańsk 1956
Słownik geografii turystycznej Polski, Warszawa 1956
Maciej Kilarski, Jerzy Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.), Gdańsk 1957
Jerzy Stankiewicz, Oliwa. Dzieje i zabytki, Gdańsk 1959
Jerzy Stankiewicz, Zabytki powiatu słupskiego, Poznań 1962
Praca zbiorowa, Miasta polskie w tysiącleciu, tom I, Wrocław 1965
Janusz Wąsowicz, Zeszyt Muzeum Pomorskiego, Gdańsk 1968
Izabela Trojanowska, W krainie kaszubskich jezior (fragment), Gdynia 1968
Praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Mauszki. Gdańsk. Jego dzieje i kultura, Warszawa 1969
Izabela Trojanowska, Kościerzyna i ziemia kościerska, Gdańsk 1972
Przewodnik po Polsce, Warszawa 1976
Eugeniusz Andrzejewski, Jerzy Szukalski, Województwo gdańskie, Gdańsk 1982

Artykuły:

Rzadki zabytek budownictwa, Dziennik Bałtycki 23-26. 12. 1956
Ongiś w Oliwie huczały młoty kuźnic, Turysta 15. 10. 1957
Wiatraki, Dziennik Bałtycki 05-06. 10. 1958
Szpitalik oliwski, Dziennik Bałtycki 15-16. 02. 1959
Przytułek przy ul. Sierocej w Gdańsku, Dziennik Bałtycki 11-12. 10. 1959
Gotyckie baszty na Starym Przedmieściu, Dziennik Bałtycki 14-15. 08. 1960
Mur z ulicy Krowoderskiej, Dziennik Bałtycki 9. 10. 1960
Społeczność kaszubska Oliwy w II połowie XIX wieku, Pomerania nr 2 (73) 1977

Fotografie:
Władysław Wzorek, Rozewie, Warszawa 1962
Izabela Trojanowska, Wdzydze, Warszawa 1963Zobacz:
Franciszek Mamuszka, Wikipedia
Franciszek Mamuszka, Gedanopedia
Franciszek Mamuszka, DawnaOliwa
Nagrobek Franciszka Mmauszki. Mmisja Zakończona…, ???, iBedeker, 2016
Patroni tramwajów: Franciszek Mamuszka, Trojmiasto.pl, 2017


Początek strony.